DELA

Sundback: Utlys rektorstjänsten på nytt

LAGTINGET. Lediganslå rektorstjänsten för Ålands folkhögskola på nytt – och gör det enligt regelverket den här gången.
Barbro Sundback (S) gick till grunden med landskapsregeringens dispenspolicy i gårdagens lagtingsdebatt om landskapsrevisorernas berättelse. Hon tycker att landskapsregeringens agerande inte är trovärdigt.
Ett exempel som hon tog upp handlar om rektorstjänsten på Ålands folkhögskola. Tjänsten var utlyst flera gånger och flera behöriga sökte den.
– Trots det fattades beslutet på ansvariga ministerns föredragning att tre av de icke-behöriga sökandena skulle få dispens. En av dem anställdes sedan på prov.
Finansutskottets ordförande Jan-Erik Mattsson (C) konstaterade att utskottet är enhälligt för att inga fel har begåtts i rektorsutnämningen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre