DELA

Sundback: Ålands radio och tv hindrar privata aktörer

LAGTINGET. Under den fortsatta behandlingen av förslaget till radio- och tv-lag gick Barbro Sundback till hårt angrepp mot Ålands radio och tv.
– Ålands radio och tv fungerar inte neutralt i frågan om vem som får sända via Smedsböle-sändaren, sade Barbro Sundback (S) i lagtinget i går.
Hon anser att det inte ligger i ålänningarnas intresse att ett landskapsägt bolag försöker styra privata aktörers möjlighet att sända vis Smedsböle. Sundback föreslog att det ska finnas en separat instans som beviljar sändningar vid Smedsböle för att inte Ålands radio och tv ska kunna styra konkurrensen till sin fördel.
Kansliminister Roger Eriksson (Lib) påminde Sundback om att lagen tillkommer på grund av ett EU-direktiv och om lagen inte godkänns kan det leda till rättsliga åtgärder mot Åland. Han påpekade också att det enligt årets budget ska påbörjas ett arbete för att skilja åt Ålands radio och tv och Smedsbölesändaren.
Lagtingets kulturutskott ska behandla lagförslaget innan lagtinget sammanträder igen den 23 maj.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds