DELA

Sund vill se golf på Stornäset

SUND. Kommunstyrelsen i Sund ställer sig positiv till ytterligare en golfbana i kommunen.
– Det har pågått en diskussion i offentligheten om vad Sund tycker om golf på Stornäset, så vi tog upp det, säger ordförande Christer ”Krille” Mattsson.
Sunds kommunstyrelse höll möte i måndags och trots att punkten inte fanns med på ärendelistan beslöt man sig för att diskutera det aktuella golfbanebygget på Stornäset i Kastelholm. Den pågående diskussionen är orsaken, särskilt med anledning av att flera röster i debatten undrar vad kommunen anser.
Styrelsen ställer sig positiv och motiverar det med bland annat chansen till nya arbetsplatser, en utveckling av turism och ökad inflyttning.
– Vi var eniga och beslöt att meddela det till offentligheten, säger Krille Mattsson.
Ålands golfklubbs nuvarande banor i Kastelholm har varit bra för kommunen.
– Klubben är en förening registrerad i Mariehamn, så den ger oss inga kapitalinkomster. Men den nyttjar lokal arbetskraft, utvecklar servicen och breddar turismen med boende, taxi och matserveringar. Det ger stora ringeffekter. Vi har två stora kulturskatter i kommunen genom Bomarsunds fästningar och Kastelholms slott, golfbanan är ett viktigt komplement, säger Mattsson.

Snart ett ärende
Styrelsen ska nu följa ärendets utveckling.
– Det här är en fråga för landskapet i dag, men förr eller senare hamnar det på vårt bord med byggnadslov och liknande.
Ska fullmäktige också ge sitt ställningstagande?
– Det vet jag inte. De har sitt nästa möte i mars, men jag skulle gissa att det blir aktivitet där bland kommunpolitikerna, både de som är för och emot. Allas röst behöver höras innan beslut tas, säger Krille Mattsson.
Kommunstyrelsen var som ovan nämnt helt enig i det positiva ställningstagandet. I styrelsen sitter förutom Krille Mattsson också Marika Björklund, Ulla-Britt Dahl, Christer Lindqvist, Åsa Mattsson och Martin Nilsson.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax