DELA

Sund godkände nytt Smakbynförslag

Med en knapp majoritet röstade Sunds kommunstyrelse under förra veckan igenom att lägga ut det nya förslaget till detaljplan för Smakbyn till allmänt påseende.
Detta trots att den nya detaljplanen ännu inte anses uppfylla alla de arkitektoniska anspråk som ställts på den.
I februari valde Sunds kommunstyrelse att inte ta ställning till det förslag till detaljplan till utbyggnaden av Smakbyn som hade lämnats in till dem.
Man efterfrågade istället ett nytt förslag, som lämnades in i juni.
Ett av de krav som ställdes på den nya detaljplanen var att de planerade byggnaderna skulle utformas i en stil som utgår ifrån det traditionella byggnadsskicket utan att imitera det, och i den nya planbeskrivningen presenterar arkitekt Michael Donalds en hotellbyggnad med terass som ska ligga i anslutning till restaurangen.
Enligt byggnadstekniska nämndens förslag, som citeras i protokollet, är inte heller det nya förslaget i linje med de ursprungliga anspråken.
– Bilderna visar en kubistiskt betonad hotellbyggnad vilken försetts med en veckad takformation. Detta är en helt ny byggnadstyp för området som kommer att sticka ut i landskapsbilden kring slottet och Jan Karlsgården.

Läs mer i dagens Nya Åland.


Felix Quarnström

felix.quarnstrom@nyan.ax