DELA

Sund anlitar Klara för sina sopor

Efter motförslag och omröstning beslöt Sunds kommun att anlita Klara-Skärgårdens renhållning ab för sophanteringen i kommunen. Samarbetet inleds den 1 januari 2010.
Sunds kommun har sagt upp sitt samarbete med Mise och har nu beslutat att sophanteringen i kommunen ska skötas av Klara-Skärgårdens renhållning ab. Av tre anbud som kommit in ansågs detta alternativ vara det förmånligaste och dessutom ett helhetsanbud och därmed det enda av anbuden som helt motsvarar anbudsförfrågan.
Fullmäktige var inte enigt i frågan. Karin Karlsson föreslog att Ålands renhållnings ab:s offert skulle antas, men fick inget understöd för sitt förslag. Det tredje anbudet lämnades in av Ålands problemavfall ab.

Omröstning
Göte Winé föreslog återremiss av ärendet för vidare beredning. Hans förslag fick understöd men efter omröstning förlorade hans förslag med 5-6. För återremiss krävs hälften av rösterna.
Detta innebär att Sunds kommun från och med den 1 januari 2010 anlitar Klara för sin sophantering. Den arbetsgrupp som behandlat anbuden fick rätten att föra kontraktsförhandlingar med Klara, samt även förtroende att arbeta fram en renhållningsplan för kommunen. I arbetsgruppen ingår Jens Andersén, Dorita Lindholm och Michael Donalds.
Karin Karlsson meddelade direkt efter behandlingen att hon reserverar sig till beslutet.
Brändö, Kumlinge och Vårdö anlitar redan Klara, som är ett åboländskt företag. (ns)