DELA

Sugtömning kontrolleras

I sommar ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM kontrollera hur mottagningen av toalettavfall från fritidsbåtarna fungerar i hamnarna.
Fritidsbåtar och andra mindre båtar ska ha möjlighet att lämna sitt toalettavfall i land. Stora gästhamnar och småbåtshamnar måste ha mottagningsanordningar för toalettavfall, och ÅMHM ska kontrollera funktionen hos pumparna i de hamnar där man har sugtömning av båttoaletter.
Kontrollen utförs med båt av ÅMHM:s laboratoriepersonal samtidigt som provtagning av vattnen kring Åland utförs. (ao)