DELA

Styrelsebeslut för nytt brandsamarbete

Också kommunstyrelsen i Lemland vill att man säger upp nuvarande brand- och räddningsavtal med landsbygden.
Bara en av sex ledamöter var emot ett avtal med staden.
Frågan om hur brand- och räddningsarbetet i Lemland skall bedrivas i framtiden har tagit ett stort steg framåt.
Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte i måndags att understöda sin ordförande Danne Sundman (ob) som tillsammans med Lemlands frivilliga brandkår vill att man skall köpa räddningstjänsterna från Mariehamn. I den omröstning som följde var det bara Centerns Conny Rosenberg som ansåg att Lemland fortsättningsvis skall vara en del av landsbygdskommunernas samarbete.
Nu går frågan vidare till fullmäktige som sammanträder den 7 november. Är också fullmäktige för en separation kan den genomföras från och med den första januari 2014.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen