DELA

Studiestöden höjs med 1,9 procent

De åländska studiestöden höjs med 1,9 procent i höst.
Höjningen bestäms utgående från hur konsumentprisindex utvecklats föregående år.
Studiestödsbeloppen per månad från och med augusti 2011 blir enligt följande.
För studier vid högskola, med självständigt boende: 318 euro (159 euro för deltidsstudier).
För studier vid högskola, med boende hos föräldrar: 258 euro (129 euro för deltidsstudier)
Övrig utbildning med självständigt boende, utan gratis lunch: 318 euro (159 för deltidsstudier)
Övrig utbildning, med boende hos föräldrar, utan gratis lunch: 258 euro (129 för deltidsstudier)
Övrig utbildning med självständigt boende och gratis lunch: 262 euro (131 för deltidsstudier)
Övrig utbildning, med boende hos föräldrar och gratis lunch: 202 euro (101 för deltidsstudier)
Belopp för sjuttonåringar: 185 euro för heltidsstudier med självständigt boende (93 euro för deltidsstudier), och 125 euro för heltidsstudier med boende hos föräldrar (63 euro för deltidsstudier).
Vuxenstudiepenningen är 25 procent av den genomsnittliga inkomsten sex eller tolv månader före utbildningen, maximalt 629 euro.
Bostadstillägget per månad är 80 procent av hyran, maximalt 213 euro. Försörjartillägget blir 68 euro per barn och månad.
Mera information finns på www.ams.ax.


Ansök i tid
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) påminner om att alla som fortsätter sina studier i höst skall ansöka om studiestöd i god tid, helst före sommaren. Så slipper man höstrusningen när nya studerande söker studiestöd.
Alla som studerar utomlands skall meddela Ams när man tagit sin examen. Studietiden ger pensionspoäng om man haft studiestöd och Ams meddelar uppgifter om avlagda examina till Pensionsskyddscentralen. (pd)