DELA

Studenter kompenserades för språkmiss

De svenskspråkiga studenterna kompenserades för språkmissarna i vårens fysik- och engelskaprov.
Det har studentexamensnämnden i riket meddelat landskapsregeringen.
Det var efter vårens skrivningar som både lärare och studeranden uppmärksammade felaktigheter i översättningarna från finska till svenska.
I engelskaskrivningen fanns till exempel oklarheter om det var längdenheten mil eller miles som avsågs. I fysikprovet hade det finska ordet för golv översatts till vägg. Uppgiften gick att lösa ändå, men med den svenska översättningen krävdes långt mer avancerade uträkningar.
Landskapsregeringen framförde i våras sina klagomål till nämnden. Oklarheter i fyra prov togs upp – förutom fysiken och engelskan även den föråldrade terminologi i kemi- och hälsokunskapsproven.
Studentexamensnämnden svarar att de svenskspråkiga studenterna kompenserades ”för de tolkningsbara uttrycken som fanns i uppgifterna i fysik och engelska”.
Dessutom lovar nämnden ”också i framtiden anlita bästa svenskspråkiga sakkunniga och på alla sätt effektivisera sitt arbete för att undvika fel i provuppgifterna”. (ak)