DELA

Studentbostäder byggs vid Sjukhusrondellen?

Ålands bygg ab vill bygga studentbostäder, helst i närheten av skolområdet vid Neptunigatan.
Men stadsstyrelsen diskuterar nu en annan placering söder om Sjukhusrondellen.
I slutet av fjolåret beslöt stadsstyrelsen ge ut det oplanerade området i Apalängen, alltså åkern strax söder om Sjukhusrondellen och gamla vägen till flygfältet, för arrende eller köp.
En intresseanmälan lämnades in från Ålands bygg ab som ville bygga hyresbostäder för unga. Men anhållan avslogs eftersom den inte motsvarade stadsstyrelsens önskemål om hur tomten skulle användas.
Förvaltningen uppmanades att försöka hitta en tomt närmare skolområdet. Företrädare för Ålands gymnasium har deltagit i diskussionerna med staden och byggföretaget. Behovet av studentbostäder uppges vara stort, framför allt när det handlar om rekryteringen till sjömansutbildningarna.
Enligt stadsdirektörens beredning skulle det gå att flytta över skissen till området invid sjukhusrondellen utan större ändringar. Det är reserverat för bostadshus i generalplanen och är tillräckligt stort
Stadsdirektörens förslag var att området skulle reserveras för Ålands bygg till slutet av 2013. Förslaget bordlades vid stadsstyrelsens senaste möte och tas nu upp igen på mötet på torsdag, kompletterat med utdrag ur gällande stadsplan och generalplanens grönområden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre