DELA

Strul med Föglös tidtabeller

Skarvens avgångstider är felaktiga i de tryckta busstidtabeller som har distribuerats tidigare i vår.
De korrekta tiderna finns bland annat på Ålandstrafikens hemsida.
Irriterade läsare har kontaktat Nyan och påpekat att det finns felaktigheter i tidtabellerna för kombinerad buss- och färjtrafik till och från Föglö.
Felen, som gäller ms Skarvens avgångstider, finns både i de tryckta busstidtabeller som har distribuerats till alla hushåll och på kopian på stolpen på bussplan i Mariehamn.
I praktiken kan missarna tolkas till exempel som att det inte finns någon kombinerande färjtur till de bussar som går.

Av misstag
De tidtabeller som finns på hemsidan www.alandstrafiken.ax är däremot helt korrekta.
– Vi har också skickat de korrekta tidtabellerna till Skarven och till biljettförsäljningen. Dessutom finns kombinationsturerna uppsatta på vårt fönster på kontoret, säger bokningschef Katarina Norrgrann på Ålandstrafiken.
– Tiderna på stolpen har blivit fel av misstag eftersom man har kopierat den felaktiga busstidtabellen. Det skall vi naturligtvis rätta till.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax