DELA

Strul igen med hövdingsannons

Riket ger sig inte, den som vill bli landshövding på Åland från början av april skall lämna in intresseanmälan till inrikesministeriet. Detta oberoende av vad som sägs i självstyrelselagen om tillsättandet. Sittande landshövding Peter Lindbäcks (bilden) mandattid löper ut i slutet av mars. Han har då suttit åtta år och tjänsten skall tillsättas på nytt. Och trots att det har gått åtta
år sedan senast så verkar det bli samma strul som då.
För åtta år sedan blev det stort rabalder när inrikesministeriet ville tillsätta landshövding enligt den då nya förordningen om statstjänstemän. Enligt den skall man antingen söka en tjänst eller anmäla intresse, i annat fall kommer man inte ifråga.
I självstyrelselagen sägs att landshövdingen på Åland utnämns av republikens president efter överenskommelse med lagtingets talman. Där sägs inget om att tjänsten skall sökas eller att man skall anmäla intresse.
Man har från åländsk sida tagit kontakt för att få förordningen ändrad så att den skulle stämma överens med självstyrelselagen, men inget har hänt.


Ett enda möte
I våras tillsatte inrikesministeriet en arbetsgrupp för att titta på det här.
– Men det blev ett enda möte, i september, berättar lagtingsdirektör Lars Ingmar Johansson, som satt med från Åland.
– Problemen kartades och det utlovades en promemoria, men det kom ingen. Jag skrev ner mina synpunkter till ministeriet, det kom ingen reaktion på det heller, säger Johansson.
I januari kom en PM från ministeriet om tillsättandet och man bad om kommentarer. Johansson förde fram tre saker:
Landshövdingen på Åland skiljer sig från de övriga, eftersom talmannen har en roll vid tillsättandet.
Eftersom talmannen skall komma överens med presidenten om vem som utnämns så måste det finnas möjlighet för talmannen att föreslå en person som inte har anmält intresse.
Och en intresseanmälan skall, när tjänsten kungörs, kunna lämnas in till antingen inrikesministeriet eller lagtingets talman.


Tvungen anmäla?
Efter det här fick Johansson ett förslag till kungörelse, som han också hade synpunkter på, och i går ville ministeriet ha den publicerad i de åländska tidningarna.
Johansson hade inte sett den slutliga versionen i går, men säger att det viktiga är att talmannen har en viss roll i sammanhanget och att annonsen inte begränsar talmannens möjligheter att föreslå lämplig person.
Men frågan är hur annonsen skall uppfattas. Det sägs visserligen inte att man måste anmäla intresse för att komma ifråga, däremot sägs det att ”anmälan jämte matrikelutdrag …” skall lämnas in till inrikesministeriets registratorskontor senast den 26 februari.


Blir omöjligt
Peter Lindbäck, som är klart intresserad av en fortsättning på posten, förstår inte att man inte har lyckats åtgärda den här saken på åtta år.
Han har arbetat för en ändring som gör det möjligt att utnämna en landshövding som inte har anmält intresse. Annars kan det bli väldigt svårt.
– Hur går det om presidenten och talmannen inte är överens om den som talmannen för fram? Då skall talmannen kunna föreslå fem andra kandidater. Varför skulle alla de ha anmält intresse och vid det laget har tiden gått ut.
För åtta år sedan lämnade Lindbäck sin anmälan till talmannen, som förde den vidare till presidenten och den vägen kom den till ministeriet. Antagligen gör han så nu också, men nöjd är han inte över att systemet inte fungerar.
Nu är det för sent att göra något åt saken. För att en ny/nygammal landshövding skall kunna tillträda den 1 april så måste processen ha sin gång.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax