DELA

Stridsyxan grävs fram när ny MKB köps in

Markägarna i Lemland Vessingsboda är beredda att gräva upp stridsyxan igen när landskapsregeringen nu upphandlar nya utredningar om skärgårdens kortrutter.
I går var sista dagen för anbud.
Två övergripande utredningar ska upphandlas – dels en som utreder de samhälleliga konsekvenserna av det kommande kortruttssystemet, dels en miljökonsekvensbedömning (MKB) för hela det omfattande projektet – och tidtabellen är ytterst pressad.
Politikerna vill ha fart på utredningarna och tjänstemännen på trafikavdelningen har legat i för att få fram underlaget till upphandlingarna. Redan i september ska utredningarna vara långt på väg och slutdatum är 15 mars 2014.
Utredningarna ska inledas nu i februari och utförs i huvudsak under mars och april.


16 delutredningar
Det är redan bestämt att 16 delutredningar ska göras inom projektet. MKB:n ska göras i två delar, dels ska helheten utredas och dels ska de lokala miljökonsekvenserna klarläggas i de geografiska delprojekten som handlar om färjfäste, bro, bankning och tunnel.
Här ligger orsaken till att markägarna i Vessingsboda, som i många år kraftigt motsatt sig planerna på en tunnel från Bodkaröjen till Föglö, än en gång känner sig manade till kamp.
Sven-Anders Eriksson, språkrör för markägarna, ifrågasätter starkt att utredningen tas upp på nytt och den här gången på sätt och vis bakvägen.
– Det finns stora brister i underlaget för kortrutts-MKB:n Vad har hänt med den MKB-process som påbörjades 2009, med avgränsningssammanträden i Degerby och Valborg i Lemland, och som avbröts genom ett delbeslut av landskapsregeringen eftersom förundersökningsarbetena inte kunde slutföras? Var finns den slutliga miljöutredning som det tidigare konsultföretaget WSP gjorde och där slutsatsen är att det inte går att göra en formell MKB, är frågor som han ställt till landskapsregeringen i ett brev förra månaden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre