DELA

Strid kring plats i ÅHS-styret

Den omdebatterade frågan om vilka kvinnor som ska beviljas insemination vid barnlöshet kan kosta politikern Cita Nylund hennes plats i ÅHS-styrelsen redan före mötet i morgon, tror hon själv.
Stormen har ännu inte bedarrat efter att Obunden samlings tongivande lagtingsledamöter för en tid sedan beslöt att gå samman med Moderaterna i Moderat Samling Åland. Nu kan stormen ha nått också in i ÅHS styrelserum.
Så här säger Moderat Samlings minister Johan Ehn:
– Cita Nylund har uttalat att hon numera tillhör oppositionen i ÅHS-styrelsen och vi har fört ett resonemang kring detta. Från landskapsregeringens sida vill vi säkra att de som sitter på våra mandat i ÅHS-styrelsen stöder oss och vi har inlett den diskussionen.
Han förnekar dock att det har något samband med frågan om alla kvinnor, också lesbiska och ensamstående, ska ha rätt till insemination på samhällets bekostnad eller om rätten ska vara förbehållen endast kvinnor i heterosexuella förhållanden.
Cita Nylund följde inte med från Obunden Samling till Moderat Samling. Hon säger att hon hela tiden varit tydlig med att hon företräder de obundna.också i fortsättningen.
Hon gör en direkt koppling till sin åsikt i styrelsen om insemination som en rättighet för alla kvinnor.
– Jag vidhåller det som den förra ÅHS-styrelsen med Gun-Mari Lindholm och Camilla Gunell beslöt, att insemniation bekostad av ÅHS ska vara möjligt för alla kvinnor. Det här är inte förhandlingsbart från min sida om det också kostar mig min styrelseplats. Det skulle vara ledsamt eftersom jag fortfarande står bakom regeringens handlingsprogram. Jag tillhör alltså inte oppositionen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre