DELA

Strejkhotet är avblåst

Det blir ingen strejk.
Parterna har förbundit sig att inte vidta några drastiska åtgärder innan man rättsligt har prövat vissa svårtolkade begrepp.
Hur definierar man egentligen arbetsplatsen ombord på ett fartyg? Och hur skall reglerna om beredskapsersättning och reglerna om pauser i arbetstiden tolkas?
De frågorna skall landskapsregeringen nu ta till prövning i arbetsdomstolen.
Tills domstolen sagt sitt gör landskapet inga förändringar i arbetstiderna ombord på någon av skärgårdsfärjorna och befälsförbunden viftar inte heller med någon stridsyxa.
Om svaret från arbetsdomstolen dröjer har förbunden skrivit under att de inte vidtar stridsåtgärder före kollektivavtalet går ut den 1 mars 2012.


Är kontentan
Det är den huvudsakliga kontentan av överenskommelsen mellan landskapsregeringen, Finlands skeppsbefälsförbund och Finlands maskinbefälsförbund.
I förhandlingarna, som leddes av distriktförlikningsman Ritva Sarin Grufberg, representerades landskapsregeringen av rederichef Kaj Jansson, finanschef Dan E Eriksson, avdelningschef Niklas Karlman, juridiska konsulten John Eriksson och förhandlaren Tiina Robertsson.
Finlands skeppsbefälsförbund representerades av Bo Gyllenberg, Lars Berthén, Rolf Andersson och Rolf Danielsson och Finlands maskinbefälsförbund av Leif Wikström, Magnus Eriksson och Hans Palin.

Läs de olika parternas kommentarer och det nya avtalets exakta formulering i dagens papperstidning!

Titte Törnroth-Sarkkinen