DELA

Strejken i skärgårdstrafiken avblåst

Både landskapsregeringen och Sjömansunionen antog i dag riksförlikningsmannens medlingsbud.

Riksförlikningsmannen Esa Lonka lyckades ena de två parterna i konflikten och strejkhotet i skärgårdstrafiken är nu avblåst.
– Båda parter har accepterat förlikningsbudet, arbetsfriden fortsätter och det blir ingen strejk, säger han till Nya Åland.
I förlikningsbudet står bland annat följande:
”Då förbindelsefartygen konkurrensutsätts under avtalsperioden så skall man i anbudsförfrågan infoga ett sådant villkor, genom vilket på arbetstagarnas arbetsförhållanden ombord på förbindelsefartygen tillämpas sjöarbetsavtalslagen, lagen om arbetstid på fartyg i inrikestrafik, semesterlagen för sjömän samt övriga bestämmelser och förordningar som berör sjöfarare samt information om att det inte är möjligt att tillämpa lagstiftning samt kollektivavtal som gäller landbaserade arbetsförhållanden.”
Parterna ska dessutom förnya det kollektivavtal som slutade gälla i slutet av febrauri.

Den varslade strejken och den utlysta lockouten skulle ha trätt i kraft på måndag.

Minna Wallén
minna.wallen@nyan.ax