DELA

Strategi för Ålands väg mot hållbar energi

Åland skall exportera vindkraft. Hälften av hushållen skall drivas av solenergi och landskapets färjor skall bli miljövänliga.
Det skriver energigruppen som tagit fram ett styrdokument för landskapsregeringens arbete med förnyelsebar energi.
Landskapsregeringen har fått ett styrdokument för energifrågor fram till 2020. En energigrupp med energiminister Britt Lundberg (c) som ordförande har arbetet sedan vintern 2006 med att ta fram riktlinjer så att målen kan uppnås.
– Energigruppen har en pådrivande funktion. Dokumentet som vi har tagit fram skall ses som en vägvisare för landskapsregeringens arbete med förnyelsebar energi fram till år 2020.
I gruppen finns så gott som hela förvaltningen representerad. Det gör dokumentet fast förankrat.
– Skulle vi ha tid att arbeta så här i fler frågor skulle det troligen ge resultat, säger Britt Lundberg.

Möjlighet
Energigruppen har arbetat så att landskapsregeringens klimatmål skall kunna uppnås.
– Vi har också tagit i beaktande sysselsättningsmöjligheter, miljövänlighet och att den förnyelsebara energin skall vara förmånlig för konsumenten, säger Britt Lundberg.
Ålands utsatta läge har gruppen valt att se som en möjlighet.
– Åland skulle mycket väl kunna bli ett testområde för olika miljöprojekt. Vi har anmält intresse till flera olika projekt och vi får se om någon nappar om några år.

Två perioder
Mycket händer inom miljöområdet. Därför har energigruppen delat upp åren fram till 2020 i två perioder. Den första perioden infaller mellan 2007 och 2010 och den andra perioden mellan 2011 och 2020.
– Vi måste arbeta redan nu för att målen skall uppfyllas. Vi kan inte förverkliga allt på slutrakan, säger Britt Lundberg.
Elkabeln till Finland är en av möjligheterna som energigruppen lyfter fram.
– Jag skulle gärna se mer konkurrens mellan elbolag som vill sälja förnyelsebar energi. Jag tror att det finns en marknad där, säger Britt Lundberg.

Sjöfartsproblem
Åland har något högre koldioxidutsläpp än resten av EU pågrund av sjöfarten.
– En början är att landskapets egna färjor ses över och blir mer miljövänliga. Det är viktigt att det offentliga går i bräschen för förändringarna, säger Britt Lundberg.
Inomgårdsförsörjning är ett begrepp som används i dokumentet. Det innebär att till exempel bondgårdar själva producerar den energi de gör av med.
– År 2020 skall hälften av Ålands hus ha solenergi. Redan nästa år ställs fokus på byggnader och energi eftersom EU har det som tema.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax