DELA

Strängare straff för trafikbrott

Tidigare skämdes bilister efter att de begått ett trafikbrott.
– Så är det inte i dag. Nuförtiden har man råd att betala böterna och bryr sig inte desto mera, säger Stig Janson som har arbetat som vägingenjör på landskapet sedan 1973.
Med sin snart 40-åriga arbetserfarenhet kan Stig Janson konstatera att folk har en annan trafikmoral i dag än förr. Ett exempel är hur de som åkt fast för grovt rattfylleri förhåller sig till den kurs som de måste gå för att få tillbaka körkortet.
– När kursen infördes var det svårt för folk att anmäla sig. De skämdes för vad de gjort. Men i dag bokar man tid som till vilken kurs som helst. Man tycker ju att risken att åka fast på lilla Åland där alla känner alla skulle få folk att akta sig, men så är det tyvärr inte.

Samma överallt
Han har diskuterat den försämrade trafikmoralen i olika trafiksäkerhetssammanhang och märker samma trend överallt.
– Min personliga tro är att straffen är för lindriga. I dag har man råd att betala bort sina böter och man kan också klara sig utan körkort i tio dagar om man kört för fort och blivit av med det. Det ordnar sig ändå.
Han tar exempel från Norge där straffen för trafikbrott är betydligt hårdare. Bötesbeloppen är rejäla och där kan man till och med åka in i buren vid grövre trafikbrott.
Åland har egen behörighet på trafikområdet och kan enligt Stig Janson skärpa straffen.

Polisens trafikgrupp
Landskapets nya trafiksäkerhetskonsulent Catharina Smiderstedt håller på och sätter sig in i jobbet som bäst.
Hon tycker att det märks att polisens trafikgrupp har försvunnit och får medhåll av Stig Janson som minns den tiden när trafikgruppen bestod av så många som sex poliser.
– Trafikgruppen borde absolut återuppstå, polisledningen måste göra den prioriteringen. Om sannolikheten är liten för att åka fast för fortkörning eller rattfylleri så ökar chansningarna.
Fartkontroller borde dessutom ske också på mindre vägar i byarna och inte bara på huvudvägarna, tycker de.

Många vill sänka
Stig Janson berättar att det hela tiden kommer in önskemål från allmänheten om vägavsnitt där högsta tillåtna hastighet borde sänkas.
– Om vi hade gått alla till mötes så hade vi haft 50-gräns så gott som överallt. I sin egen by vill man att folk ska köra sakta men själv vill man gärna köra fort i andra byar för att man ska komma fram snabbt.
Han påminner om att de raka 90-vägarna byggdes som infrastrukturella satsningar i enlighet med lagtingets beslut för att locka bofasta till randkommunerna på grund av pendelavståndet till Mariehamn.

Färre övergångsställen
Annat som trafikavdelningen har gjort – enligt modell från både Sverige och Finland – är att ta bort övergångsställena över vägarna på södra Åland. Samma ska ske också på norra Åland. Undersökningar som gjorts visar nämligen att det är säkrare att korsa vägen utan övergångsställe där få fotgängare och cyklister rör sig eftersom man då ser sig för mera.
Landskapets arbetsgrupp för trafiksäkerhet – där representanter för bilskolorna, polisen, försäkringsbolag, motorfordonsbyrån och Mariehamn stad ingår – har legat lågt en tid men ska nu aktiveras igen. Gruppen är bland annat remissorgan för ansökningarna om fartsänkningar som kommer in.
Men någon representant för den lätta trafiken – cyklister och fotgängare – finns inte med i gruppen.
– Det skulle vara bra om också de intressena var företrädda.

Farliga moppebilar
Snart ska det nya fenomenet mopedbilar och olyckor börja diskuteras i ett gemensamt forum. Förhoppningen är att också hem- och skolaföreningarna deltar.
– Jag anser att det är helt fel att 15-åringar får köra bil, som det ju faktiskt är, med bara ett teoretiskt moppeprov bakom sig. Jag har sett många farliga situationer och föräldrarna borde ta sin roll på allvar och inte köpa moppebilar åt sina barn, säger Stig Janson.
Ett annat problem är att uppemot hälften av alla mopeder är trimmade, enligt hans erfarenhet.
Men trots allt, säger han. så visar undersökningar som gjorts på Åland att de allra flesta bilister håller fartgränserna i trafiken.
– Det är ”dårarna”, som jag brukar kalla dem, som kör 100 på 50-väg som är farliga. Det är de som chansar på att inte åka fast.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax