DELA

Strängare regler för att hyra kök

Hittills har man kunnat hyra centralkök i vissa daghem och skolor och också sjukhusköket för olika evenemang utan att någon har kontrollerat hur man har betett sig i köket. Det har handlat om allt från älghippor till Ö-spelen.
– De aktörer som hyr lokalerna har sällan dokumenterad livsmedelshygienisk kompetens, säger miljöskyddsinspektör Christel Mattsson på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i ett pressmeddelande.
Nu skärper ÅMHM reglerna för uthyrning av dels de dagiskök som lagar mat till barn under fem år, dels de centralkök som lagar mat till övriga riskgrupper. Enligt de nya direktiv som har tagits fram måste fyra villkor uppfyllas.
– De viktigaste villkoren är att de som hyr ska ha livsmedelshygienisk kompetens och att egenkontrollen i lokalen följs enligt ordinarie personalens anvisningar, säger Mattsson.
Meningen är att den ordinarie personalen skall kunna lita på att rengöringsrutinerna skötts.
– Den ordinarie personalen skall ansvara för att ytor, maskiner och redskap inte är förorenade med sjukdomsframkallande bakterier, säger miljöskyddsinspektören. (tt-s)