DELA

Strängare krav för vapentillstånd

Lämplighetstest och höjd åldersgräns för vapentillstånd är två av nyheterna i den förnyade skjutvapenlag som träder i kraft den 13 juni.
Förändringarna berör närmast sportskyttar.
Den förnyade skjutvapenlagen som träder i kraft den 13 juni berör också ålänningar. Främst gäller förändringarna nya tillstånd för handeldvapen, det vill säga pistoler, miniatyrpistoler, revolvrar och miniatyrrevolvrar.
De som berörs på Åland är främst sportskyttar. I fortsättningen ges tillstånd för handeldvapen fem år i taget, sedan ska tillståndshavaren med fem års mellanrum bevisa att man aktivt använder sig av det vapen man har tillstånd för. För att över huvud taget få ett personligt tillstånd ska man bevisligen ha sysslat med sportskytte i två års tid.
De som redan har giltiga tillstånd berörs alltså inte av ändringen.

Åldersgräns
Man höjer också åldersgränserna. För handeldvapen höjs åldersgränsen från 18 till 20 år och för andra skjutvapen höjs åldersgränsen för tillstånd att förvärva och inneha från 15 till 18.
Men om man fyllt 15 kan man få ett så kallat parallelltillstånd, som innebär att man får bära/använda ett vapen som någon annan har tillstånd för. Parallelltillståndet gäller gevär, salongsgevär, hagelgevär eller kombinationsvapen.

Lämplighetstest
Dessutom införs ett lämplighetstest för att få bära vapen. Lämplighetstestet görs av polisen. Vad det innebär har inte polisen på Åland fått exakt information om än, men överkommissarie Lars-Ole Styrström säger att det mycket liknar det man gör inför värnplikten.
– Man bedömer våldsbenägenheten hos den sökande.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds