DELA

Stränga krav för oljetankar från 2006

Efter 2006 har oljebolagen inte fyllt brännoljetankar som saknar överfyllningsskydd.
Dessutom har lagen skärpts så att alla oljetankar äldre än 25 år måste inspekteras inom 2009.
Redan före 2004 infördes bestämmelsen om överfyllningsskydd för oljetankar, men trots det saknades sådana i många hus ännu långt in på 2000-talet. Vid tiden för oljeläckaget i Lemland Skobbholm saknade ett 50-tal av Teboils kunder skydd på sina tankar, trots att bolaget påmint fastighetsägarna under åtminstone ett års tid. Enligt uppgift var 70-80 hus på norra Åland utan skydd.
Efter läckaget kom Teboil och Shell överens om att vägra fylla tankar som saknade överfyllningsskydd.

Ringde och frågade
Leif Ahlqvist, brandchef i Mariehamn, minns att det var rätt turbulent i samband med att bestämmelsen infördes.
– Folk ringde och frågade om det verkligen var lag på att skyddet måste finnas. Vi köpte till och med en mätare som kunde kolla att skyddet verkligen fungerade, berättar han.
Från och med 2008 trädde lagen om besiktning av oljetankar både inom- och utomhus i kraft. Tankar som är äldre än 25 år och som rymmer minst två kubikmeter måste enligt lag inspekteras före slutet av 2009 så man är nu inne på slutrakan.
– Vissa veckor har vi fått in så många som tio besiktningsprotokoll. Andra veckor har det varit lite lugnare. Men de två firmor som har rätt att utföra besiktningarna, Ålands renhållning och VVS Eriksson, har nog haft fullt upp i år.

Mäts med ultraljud
Besiktningen görs när tanken är tom. Plåttjockleken mäts med ultraljud. I protokollet står det när nästa besiktning ska göras – om ett år, två eller flera beroende på skick.
Det som Leif Ahlqvist har sett under de senaste åren är att många gamla oljetankar har bytts ut, dels mot nya i plast, dels mot andra uppvärmningssystem.
– Själv har jag bytt ut oljeeldningen mot vattenburen luftvärme och är rysligt nöjd.
Av de tidigare många privata underjordiska oljecisternerna finns det bara två kvar i Mariehamn. Alla andra är borta vid det här laget. (ao)