DELA

Strandtomt på Möckelö angelägenhet för stan

En obebyggd strandtomt i östra Möckelö har blivit ett ärende för byggnadsnämnden i grannkommunen Mariehamn.
Det handlar om en lång strid som slutade med ett försök att få bygga ett båthus på stadens vatten.
Tomtstriden går tillbaka ända till 2005 när en privatperson köpte ett skifte vid stranden, 4.220 kvadratmeter stort inklusive tillandning och med en strandlinje på 80 kvadratmeter, för 25.000 euro. Också grannfastigheten är reserverad för ”närrekreation” och tillsammans är områdena cirka 8.600 kvadratmeter stort med en strandlinje på omkring 190 meter..
Men året innan fastställde landskapsregeringen Möckelö delgeneralplan och i den betecknas områdena som parkområde, alltså friluftsområde för dem som bor i bostadsområdena i trakten.

Fick inte bygga
När tomtägaren 2006 ansökte om undantagstillstånd för att få bygga ett egnahemshus på det område han hade köpt svarade kommunen nej eftersom det skulle förändra skiftets fastställda status.
I april i fjol köptes området av en bybo för 35.000 euro. På hösten lämnade den nya ägaren in ansökan till byggnadsnämnden i Mariehamn om att få bygga ett båthus med 58 kvadratmeter våningsyta på stadens vatten. Marken på Möckelösidan tillhör Jomala medan vattnet i Svibyviken tillhör Mariehamn.
Byggnadsnämnden i Jomala följde den tidigare linjen och gav inte förord för bygget på sitt möte i slutet av november.
Stadens byggnadsinspektör Börje Aspbäck föreslog trots det inför nämndens möte i december att den nya ägaren skulle få bygglov för båthuset. Nämnden fattade inget beslut utan beslöt vänta på stadsarkitekt Sirkka Wegelius utlåtande.
Stadsarkitekten följde Jomala byggnadsnämnds och områdesarkitektens linje och förordar inte bygget. På stadens byggnadsnämndsmöte den 17 januari i år avslogs därför ansökan.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre