DELA

Strandnäs skola först med det nya

I Strandnäs skola tar man från och med i år i bruk ett datasystem som ger vårdnadshavarna tillgång till ännu mera information än det system som införts på gymnasialstadiet.
Nästa läsår ska stadens övriga grundskolor också börja använda systemet.
Mikael Rosbäck, rektor på Strandnäs skola, berättar att skolan har varit föregångare beträffande skoldatabassystemet Primus. I fjol togs ytterligare ett steg när han ledde en grupp som hade som uppgift att utveckla it-sidan i stadens grundskolor.
– Vi bekantade oss med olika system för att få in föräldrarna. Vi valde systemet Fronter där enbart fantasin sätter gränser för föräldramedverkan.
All kommunikation mellan skola och hem kan gå via databassystemet, elevernas arbeten kan sparas för föräldrarna att titta på, all information kan läggas ut på systemets anslagstavla, ger han som exempel.
– En klass, årets 6C, har provat systemet och tycker att det är rätt så positivt. Frågan är bara om alla hem har dator, men enligt en enkät vi har gjort så har 99 procent av föräldrarna tillgång till dator hemma eller på jobbet.

Också i GHS
Också Godby högstadieskola står i beråd att introducera Fronter, berättar rektor Marianne Rangsten.
– Till att börja med får eleverna ett eget konto, men på sikt kan systemet bli en kanal mellan hem och skola. En enkät i våras bland föräldrarna visade att de gärna vill ha mera information via nätet. Samtidigt finns det föräldrar som inte har tillgång till dator, och nu ska vi göra en sådan kartläggning, berättar hon.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax