DELA

Strandnäs fick klartecken för skräddarsydda studier

Strandnäs skola har fått lov att förverkliga planerna på skräddarsydda studier för elever som behöver det.
Nu återstår bara att se om Ålands landskapsregering beviljar ekonomiskt understöd för projektet.
– Annars får vi skrapa ihop pengar från annat håll, säger rektor Mikael Rosbäck.
Under en provtid på ett antal år skall Strandnäs skola erbjuda så kallade flex-studier för elever som har svårigheter i den vanliga undervisningen. Flex-studierna, som skräddarsys enligt behov, skall finnas som ett alternativ då man har försökt med alla möjliga arrangemang för en elev och ändå märker att det inte fungerar.
– Då tar man det i beaktande och överför eleven till flex-undervisning. Det innebär ett helt annorlunda upplägg av skoldagarna och exempelvis mer praktisk undervisning, säger Mikael Rosbäck, rektor vid Strandnäs skola.
– Vi har fått godkännande, och nu ska vi bara se om landskapsregeringen beviljar pengar också. Annars får vi ta ny ställning till saken och skrapa ihop pengar från annat håll.
– På något sätt ska vi försöka förverkliga planen under läsåret.
Läs mer i papperstidningen!

Maria Snellman