DELA

Strandbykoncept ska göra Åland attraktivt

Bygg strandhus och lägenheter och sälj dem i form av aktier i ett fastighetsbolag. På det sättet erbjuds ett intressant boende på Åland och antalet gästnätter ökar.
Det föreslår man i idédokumentet Attraktiva Åland som presenterades i fredags.
Under ett års tid har en arbetsgrupp bestående av Annica Jansson från Ålands turistförbund, Carin Holmqvist från Ålands investerings ab, lagtingsledamot Roger Jansson, Marika Sundqvist från Skärgårdssmak och Mikael Larsson från Alandia Top Show arbetat med att ta fram ett dokument som innehåller idéer för hur Åland ska göras attraktivare.
– Vi har varit bra på att ta fram sådana här dokument på Åland, det gjordes redan på 70-talet. Problemet har varit att förverkliga idéerna, säger Annica Jansson.
Nu är det meningen att idéerna ska förverkligas. Arbetsgruppen föreslår att en särskild organisation bildas som målmedvetet kan arbeta med utvecklingen.

Viktig logi
Logisidan är enligt arbetsgruppen den viktigaste nyckeln för att komma vidare i turismutvecklingen.
– I dag finns det en brist både i kvalitet och i kapacitet. Det krävs satsningar både i Mariehamn och ute på landsbygden.
Ett sätt att förbättra boendemöjligheterna är enligt arbetsgruppen att bygga strandhus och lägenheter och sälja dem i form av aktier i ett fastighetsbolag. Man kallar affärsidén för Strandbyar Ab.
”Strandbyar Ab köper markområden och är ägare till marken, vid varje område bildas sedan ett fastighetsbolag bestående av de stugor eller lägenheter som skall säljas. Aktierna berättigar till rätten att förfoga över en definierad stuga eller lägenhet. När ägaren själv inte disponerar sitt hus/sin lägenhet är han införstådd med att respektive hus eller lägenhet ska hyras ut”, skriver man i dokumentet.
– Men för att det här ska fungera krävs det tydlighet från politiskt håll, säger Annica Jansson.

Tio anläggningar
Att bilda ett fastighetsbolag och sälja ut stugor i form av aktier är ett sätt att kringgå jordförvärvslagen och en möjlighet att sälja till icke-ålänningar. Exempel på detta finns redan på Åland, bland annat vid Havsvidden i Geta. Förfarandet har debatterats livligt, och många är kritiska till idén.
– Men en viss form av sådan här verksamhet bör tillåtas, säger Roger Jansson.
Totalt hoppas arbetsgruppen på att tio anläggningar med Strandbykoncept ska utvecklas före 2016. Främst ska de utvecklas utifrån befintliga turistanläggningar.

MALIN LUNDBERG