DELA

Strand vill diskutera kommunreform

Historiskt har kommunernas dåliga ekonomi lösts genom mer pengar från landskapet. En kortsiktig lösning som landskapet inte har råd med i dagens läge, säger Jörgen Strand (FS).
– Att ge årliga enskilda stöd till kommunerna är som att pissa ner sig. Det värmer en stund och sedan är det iskallt.
Landskapsregeringen gör de ekonomiskt svagaste kommunerna en björntjänst när man säger att man kan tilldela dem stöd enligt prövning, tycker Jörgen Strand.
– Det är en kortsiktig lösning och kommunerna gräver sig istället allt djupare ner i gropen.
Det finns kommuner som har kontroll på läget, säger Strand och nämner Hammarland, Saltvik och Jomala som exempel.
– Andra är på väg på en olycklig resa.
Det behöver inte betyda att de har misskött sin ekonomi – befolkningsminskning och den demografiska utvecklingen med allt fler äldre är också av stor betydelse.

Ingen lösning
Efter att ha tittat närmare på kommunernas nyckeltal har han kommit fram till att en reform av kommunstrukturen är nödvändig.
– Min övertygelse är att de här kommunerna aldrig kommer att komma upp ur gropen, sade Jörgen Strand.
Landskapet har inte längre resurser att skjuta till för att stötta de svagaste kommunerna, säger Strand.
– Det betyder att vi på sikt kommer att omfördela pengar från de kommuner som skött sig till de mindre kommunerna. Man bränner ljuset i båda ändor och Åland kan förlora sin attraktionskraft om man inte kan bibehålla ett vettigt skatteöre.

Utskott ser över
Strand föreslår att lagtingets finansutskott ska ge landskapsregeringen i uppdrag att inleda en diskussion med kommunförbundet.
– Vi måste våga lyfta frågan i det här forumet. Varför ska vi skjuta på det?
Det har tidigare sagts att initiativet måste få komma underifrån – från kommunerna.
– Jag är övertygad om att så inte kommer att ske.

Känner igen problemen
Social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) välkomnar diskussionen. Inom hennes ansvarsområden dyker problemen ständigt upp.
– Inom miljöfrågorna, avfallshantering, problemavfall, avloppslösningar – men också inom det sociala. Nu bygger alla 16 kommuner ut sina egna äldreomsorgsboenden med de problem det medför.

Stöd i salen
Också Ulla-Britt Dahl (Lib) och Fredrik Karlström (Ob) säger att de stöder Strands resonemang.
– Det finns inte någon prestige i vårt parti att diskutera de här frågorna men vår inställning har hittills varit att initiativet till sammanslagningar ska komma från kommunerna själva, sade Torbjörn Eliasson (C).
Det här är en av de viktigaste strukturella förändringarna för att på sikt bibehålla Ålands välfärd, tycker Strand. Och det behöver inte alltid handla om gränsdragningar. Lika gärna kan man titta på hur man jobbar inom kommunerna. Behöver man till exempel ha så många nämnder i stan?
– Nämndstrukturen är kostnadsdrivande med många personer med egna intressen som driver upp kostnaderna medan kommunstyrelse och kommunfullmäktige måste ta helhetsansvaret.
Han ser flera olika modeller för när och hur reformen kunde ske men vill inte lyfta fram dem i det här skedet.
– Jag tycker att arbetsgruppen som ska se över kommunernas och landskapets lagstiftning också ska titta förutsättningslöst på den här frågan.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax