DELA

Straffen för lindriga, bevisföringen problematisk

Hovrätten tenderar att lindra de straff för sexualbrott som Ålands tingsrätt dömer. Därför måste straffskalan höjas anser politikerna i lagtinget.
– Den här frågan har genomgått två behandlingar i riksdagen under den här mandatperioden men den stupade på inre stridigheter, sade Gunnar Jansson (Lib) i samband med undertecknande av allpartmotionen om översyn av sexuallagstiftningen.
Nu hoppas man att regeringen i landet ska ta upp ärendet igen och utarbeta ett förslag som sedan läggs fram för riksdagen. Det här är alltså första gången som Ålands lagting lämnar in en hemställningsmotion i ett ärende som rör hela landet. Tidigare har man genom den åländska riksdagsledamoten lämnat in lagmotioner i specifika åländska frågor. En lagmotion förs obearbetad till riksdagen.
Alla partirepresentanter understöder initiativet varmt. På frågan hur stränga straffen ska bli kunde ingen riktigt svara. Men att straffen är för lindriga var alla överens om.
– Ofta har straffet lindrats på grund av hur offret varit eller om det gick snabbt eller att hon var full, sade Barbro Sundback (S).
Harry Jansson (C) anser att det är absurt att ekonomiska brott har strängare straff än sexualbrott.
– Straffskalan måste glida uppåt, men bevisföringen är den stora akilleshälen, sade han. Men tekniken går framåt och risken för att döma fel minskar.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds