DELA

Straffavgift för äldrevård ger kris i stadens budget

Socialnämnden i Mariehamn räknar med ett stort underskott på 400.000 euro i årets budget.
Summan motsvaras av den ”straffavgift” som ÅHS kräver för färdigvårdade Gullåsen-patienter.
Underskottet har tydliggjorts i och med budgetuppföljningen för årets sex första månader. Från och med i år har ÅHS börjat fakturera kommunerna för så kallade klinikfärdiga patienter. För stadens del blir den totala kostnaden i år omkring 420.000 euro eftersom det inte finns platser inom stadens äldreomsorg för patienterna.
Sune Alén, vice ordförande i socialnämnden, konstaterar att den nya avgiften blir mest kännbar inom Mariehamns stad.
– Dessutom är det en kostnad som staden får dras med i flera år. Trobergshemmets tillbyggnad är färdig först om ett par-tre år.

Lättnad i sikte?
Han berättar att socialnämndens ordförande Harriet Lindeman och socialdirektör Susanne Lehtinen har diskuterat avgiften med företrädare för ÅHS och landskapsregeringen och att vissa lättnader finns i sikte. Socialnämnden anser att avgiften är oskälig.
Men det är inte bara Gullåsen-avgiften som har tillkommit utanför budgeten, utan kostnaderna också för allmän social verksamhet, barnomsorg samt omsorg och handikappstöd har stigit mer än beräknat.
Ett krux är att budgeten inte beaktade behovet av vikarier inom äldreomsorgen fullt ut – de budgeterade kostnaderna för 2009 är 800.000 euro lägre än de verkliga kostnaderna 2008. Glappet befaras bli ännu större på grund av den annalkande svininfluensan.


Köptjänster
Ännu en utgiftspost har tillkommit utöver budget. Det handlar om det privata vårdhem som öppnats inom äldreomsorgen och som fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 130.000 euro för. Den totala kostnaden för köptjänster inom äldreomsorgen beräknas bli 180.000 euro i år.
Socialnämndens behov av tilläggsanslag går nu vidare till stadsfullmäktige.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax