DELA

Stort stöd för skottpeng på vildsvin

Liberalernas motion om skottpeng på vildsvin fick bara beröm i gårdagens remissdebatt i lagtinget.
Hur mycket pengar en jägare ska få för att fälla ett vildsvin är ännu oklart.
Sett till gårdagens debatt i lagtinget har liberalernas Tony Asumaa störst chans att få igenom sin motion om skottpeng på vildsvin. Alla lagtingsledamöter som uttalade sig om motionen var positiva till att vildsvinen ska bort från Åland.
Hur mycket pengar en jägare ska få för att fälla ett vildsvin nämnde Asumaa inte. Men Asumaa föreslår att sammanlagt 15 000 euro läggs på att få bort vildsvinen.
Om det finns en etablerad stam på Åland eller inte är inte relevant i dagsläget enligt Asumaa.
– Den dag vi ser en randig kulting i skogen vet vi att vi har en etablerad stam. Det ligger i allas intresse att vi får bort dem. Nu har vi ännu chansen, sade Asumaa.
Enligt näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) har landskapsregeringen diskuterat rovdjurspremie på vildsvin och överväger nu att diskutera med jaktvårdsföreningarna om skottpengen ska tillfalla jaktlaget och inte enskild jägare.
– Annars finns problemet med att man skjuter vildsvinen någon annanstans och tar med sig delar av den hit för att hämta ut en skottpeng, sade Karlström.
Nu ska finans- och näringsutskottet ta ställning till motionerna. Om utskottet inte förkastar motionen kommer den tillbaka till lagtinget för en andra behandling. (al)