DELA

Stort specialprojekt mot sexuellt våld bland unga

En skrämmande hög procent av de unga på Åland uppger att de har blivit utsatta för någon form av sexuellt våld.
Nu tar man itu med problemet med projektet Fair Sex som vänder sig till både elever och lärare.
Som Nya Åland skrev i vintras visade resultatet av en enkät, som Institutet för hälsa och välfärd (THL) lät göra i landets alla skolor, att siffrorna för sexuellt våld är extremt höga på Åland. I högstadiet uppgav 29 procent av tjejerna och 7 procent av killarna att de blivit utsatta för sexuellt våld, i yrkesläroanstalterna var motsvarande siffror 40 och 7 procent och i lyceet 25 och 8 procent.
23 procent av tjejerna i Ålands yrkesgymnasium uppgav att de blivit tvingade till samlag eller någon annan form av sex.
Ungefär samtidigt som THL:s rapport publicerades pågick workshopprojektet Fair Sex i Ålands fredsinstituts regi. Projektet som riktade sig till årskurs två i gymnasieskolorna visade sig vara ett lyckat koncept och landskapsregeringen beslöt att satsa på en fortsättning för att förhoppningsvis kunna åtgärda en del av problemen som rapporten hade lyft fram.


Inte kondomer
I våras beviljades 49.500 euro och nu har ”nya” Fair Sex kört i gång för att pågå hela hösten.
Samtliga elever i gymnasialstadiets årskurs 2 kommer att få delta i två 75 minuters workshops. Syftet är, enligt projektets informationsblad, att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet för att förebygga sexuellt våld och att främja positiva sexuella upplevelser bland unga.
– Erfarenheterna från Fair sex 2011 är mycket positiva. Eleverna stönade först och sade ”Nej, inte kondomer och könssjukdomar nu igen” men då de insåg att vi faktiskt jobbar på ett helt annat plan blev de engagerade, säger projektledaren Ulrika Navier.
Utöver Navier är metodutvecklaren Jenny Jonstoij och högskolepraktikanten Liselott Lindén involverade i årets projekt.


Skapa verktyg
Utöver eleverna kommer också samtliga lärare i åländska högstadie- och gymnasialskolor att få fortbildning i form av två utbildningsdagar.
– Det handlar om att lära lärarna att se kränkningarna, förstå den verklighet eleverna lever i och förstå varför sexuellt våld överhuvudtaget finns, säger Navier och Jonstoij.
– Dessutom skall lärarna få hjälp med att skapa rutiner och verktyg för att kunna arbeta mot sexuellt våld. Vi lär bland annat ut hur man kan definiera problem i den egna skolan och gå vidare därifrån.
Jonstoij och Navier nämner som exempel vikten av att kartlägga den fysiska miljön i skolan och undersöka hur de utrymmen där lärarna inte vistas upplevs och fungerar. Känner eleverna sig trygga i omklädningsrum? Är toaletternas lås i skick?
– Det är viktigt att en lärare alltid tar ställning och aldrig låter något passera. Det är deras uppgift att markera att en kränkning inte är OK. Vi uppmuntrar också lärarna att ta de diskussioner som uppstår med eleverna.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax