DELA

Stort överskott i ÅHS bokslut

ÅHS bokslut för 2010 visar ett nettoöverskott på 3,3 miljoner euro.
Lägre driftskostnader och högre intäkter än beräknat samt överskott från 2009 ligger som grund för överskottet.
ÅHS-styrelsen föreslås godkänna bokslutet och bestämma vad överskottet ska användas till på morgondagens möte.
Budgetöverskottet betecknas som relativt stort gällande driftskostnaderna (2,2 miljoner euro av vilket 340.000 euro härrör från budgetöverskottet 2009). Intäkterna överskred den budgeterade summan med 1,1 miljoner euro.

Mindre för personalen
Budgeten för personalkostnader underskreds med 1,9 miljoner euro och för övrig konsumtion underskreds med drygt 600.000 euro. ÅHS har köpt läkartjänster för cirka 600.000 euro och hälften av detta utgör kostnader för vikarier i den ordinarie verksamheten.
En del av de budgeterade löneökningarna har inte verkställts under 2010 utan betalas ut först i år. Den ekonomiska effekten av detta är cirka en halv miljon euro.
De största förändringarna i konsumtionsutgifter jämfört med bokslutet 2009 är helikopter- och ambulansflygtransportkostnaderna som minskade med 55.000 euro.
Dock ökade kostnaden för vård utanför Åland under 2010 med 400.000 euro. Budgeten för 2010 underskreds med 1,1 miljon euro på grund av medveten underbudgetering, heter det i beredningen. Reserverade medel och överskottet från 2009 på sammanlagt drygt 600.000 euro ska täcka merkostnaden för externvården.
Styrelsen ska ta ställning till hur överskottet – drygt 2 miljoner euro – ska användas. Förslaget är att 500.000 euro används till anskaffningar och renoveringar, 300.000 euro till inventarier till den nya psykiatriavdelningen, 600.000 euro satsas på verksamheten och 800.000 euro reserveras för årets verksamhet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre