DELA

Stort mörkertal kring våld mot kvinnor

Mörkertalet är stort och osäkerheten likaså när det gäller offer för mäns våld mot kvinnor.
– Globalt sett varierar det mycket mellan länderna när det gäller hur man definierar en våldshandling, säger landskapets jämställdhetschef Vivan Nikula.
FN räknar med att var tredje kvinna på jorden utsätts för våld någon gång under sin livstid och att var femte kvinna på jorden någon gång i sitt liv utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt. I hälften av alla mord på kvinnor är hennes partner förövaren.
Världshälsoorganisationen WHO räknar med att i 90-95 procent är män förövare i både krigs. och fredstid.
– Tre av fyra offer är män som utsätts för våld av andra män utanför det egna hemmet, och då finns det ofta vittnen till händelsen. Kvinnor och flickor utsätts oftast för våld i det egna hemmet av en man hon känner och utan vittnen, säger Vivan Nikula.

Finns överallt
Våldet förekommer i alla länder, inom alla grupper, religioner och samhällsklasser. I länder där kvinnors rättigheter är eftersatta är våldet mera omfattande och där ställs våldsutövarna oftast inte inför rätta.
Det vanligaste våldet mot kvinnor globalt och i Sverige är mäns ”vardagsvåld” i heterosexuella relationer.
Finland har genomfört två nationella frågeundersökningar om våld mot kvinnor 1997 och 2005. Resultatet från 2005 visar att drygt 8 procent av alla kvinnor som levde i ett förhållande hade utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner och drygt 6 procent av alla som haft tidigare förhållanden hade utsatts för våld av sin tidigare partner under det senaste året.
Åren 2002-2007 har cirka 70 procent av alla kvinnor som dödats i Finland fallit offer för våld i parförhållanden, enligt uppgifter i Helsingin Sanomat 2009. I Finland dödas 20 kvinnor varje år av sin partner eller ex-partner. I cirka 90 procent av våldsdåden i parrelationer riktas våldet mot kvinnan, enligt de fall som kommer till polisens kännedom.
Läs mer i papperstidningen.

ANNIKA ORRE