DELA

Stort intresse för lyxäldreboende

Informationsmötet om det nya Bostads ab Briljanten lockade mycket folk och flera nya lägenhetsintressenter.
– Nu behöver vi bara fyra, fem tecknare till, säger Erik Sundblom vid Ålands bygg.
Ett 60-tal personer hade sökt sig till informationsmötet om de lägenheter för seniorer som ska byggas i Mariehamn, väster om Hälsans hus. Byggnaderna rymmer totalt 40 lägenheter, anpassade även för rörelsehindrade.
Initiativet till bygget togs av Regina Johansson. Hon är glad att projektet nu är på väg att förverkligas.
– Härligt, äntligen! Politikerna säger att det har behandlats ganska snabbt, men för mig har tiden känts lång, säger hon.
Johansson vände sig till äldrerådet i Mariehamn och där tände politikerna Gunnar Jansson (Lib), Harriet Lindeman (FS) och Roger Jansson (FS) direkt på idén. Regina Johanssons tankar på ett modernt hus med lägenheter för äldre väcktes för 2,5 år sedan.
– Jag har en 96-årig mamma som då bodde hemma och behövde ett annat boende. Jag kom fram till att det fanns dåliga alternativ i stan och i min frustration dök tanken upp på att göra något själv, säger hon.
Tillsammans med politikertrion funderade hon på vilka tomter som kunde vara lämpliga i Mariehamn.
– Vi kom fram till att Erik Sundblom ägde den här tomten och jag sa till Roger att ringa honom.

Äger kvotdelar
Sundblom och hans Ålands bygg hade planer på att bygga studentbostäder på platsen, men ändrade sig. Sedan dess har projektet rullat på och nu samlar man in intresseanmälningar.
Ska du själv köpa en lägenhet?
– Det ska jag, det beslöt jag mig för för ett halvår sedan, säger Regina Johansson.
Vid mötet i går kväll berättade juristen Kenneth Neovius om bland annat bolagsordningen och stiftelseurkunden för det planerade Bostads ab Briljanten. Tanken är att det nybildade bolaget tillsammans med Ålands byggfastighets ab och Fastighets ab Norragatan 17 ska äga kvotdelar i tomten.
– Det är en nyhet för åländska förhållanden och kopplas till ett avtal om samägande rätt. Alternativet hade varit att dela på tomen, men det hade krävt ytterligare en stadsplaneändring, säger Neovius.
De som är intresserade av att köpa lägenheter köper alltså också aktier i Briljanten. I inledningsskedet bildas en interimstyrelse med Erik Sundblom som ordförande och bland annat Roger Jansson som medlem, därefter bildas en ny styrelse med ägarna.
Lägenheterna kan köpas till fullpris, eller uppdelat så att 30 procent är en bolagslånedel. Prisexempel som uppgetts är en etta på 48 kvadratmeter för 172.800 euro upp till en fyra för 370.000 euro. Utöver det kostar en garageplats 18.000 euro.
– Bostadsvederlaget är beräknat till 2,80 euro per kvadratmeter, meddelade Neovius.
Planer finns också på att en fjärdedel av lägenheterna ska bli hyresbostäder

Lägre gräns
I annonseringen har framkommit att huset är för personer över 55 år.
– Men vi ska inte föreslå det i bolagsordningen, vi vill inte begränsa möjligheten att överföra lägenheten till arvingar. Så vi lämnar frågan öppen till de kommande ägarna även om vi gärna ser att åldersgränsen följs inledningsvis, säger Roger Jansson.
När informationsstunden var över och de närvarande fått svar på sina frågor, fick de skriva på listor och anmäla intresse för att köpa eller eventuellt hyra en bostad. En av dem är Dolores Westerholm.
– Det här är mina hemkvarter, jag växte upp alldeles i närheten så det känns riktigt bra, säger hon.
Westerholm bor i dag i en villa i Mariehamn.
– Den blir nog lite för stor framöver. Det här känns som ett bra alternativ, allt finns nära till hands och det är en fridfull plats, säger hon.
Byggherre Erik Sundblom konstaterar att ytterligare fyra eller fem lägenheter behöver förhandsbokas.
– Men det känns väldigt komfortabelt. Det kom mer folk i kväll än jag hade väntat mig, särskilt som det är mycket på gång i Mariehamn och jag var rädd att det hade tagit våra ”kunder”, säger han.
Nu ska en del formalia skrivas, kontrakt tecknas och ytterligare intressenter hittas innan byggstarten som beräknas bli i januari. Byggtiden är 18-20 månader.

Text: MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax
Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax