DELA

Stort hopp om vikingatida fynd

Varför vet vi så lite om det vikingatida Föglö, som alltid varit en viktig farled?
Det frågar sig Maths Bertell som forskar om fornnordisk religion.
– Det finns egentligen ingenting skrivet om det vikingatida Föglö i forskningslitteraturen. Föglö är en känd farled från bronsåldern, genom järnåldern fram till medeltiden, så det verkar så konstigt att det skulle vara en lucka utan spår från just vikingatiden, berättar Bertell.
Religioner i Norden innan kristendomens införande, särskilt de olika kulturernas åskgudar, är Maths Bertells främsta forskningsintresse. Till vardags är Bertell forskare på Mittuniversitet i Sverige men på somrarna är han sommarålänning på Föglö.
Nu sätts en forskargrupp ihop med arkeologer men också historiker och litteraturvetare som till en början vill inventera eventuella vikingatida lämningar på Föglö.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson