DELA

Stort budgetöverskott i Lemland

Lemlands kommun gjorde ett avsevärt bättre resultat än väntat under krisåret 2009. Det visar det senaste bokslutet.
Kommunfullmäktige behandlade bokslutet vid sitt möte förra onsdagen. Överskottet för räkenskapsperioden landade på 1.1 miljoner euro, vilket kan jämföras med 919.000 euro år 2008.
– Vi lägger överskottet till det egna kapitalet, berättar kommundirektör Mikael Smeds.
Årets resultat är dubbelt större än det beräknade årsresultatet på 510.000 euro. Två förklaringar är högre skatteinkomster och landskapsandelar än beräknat. Samtidigt har nämnderna i god budgetdisciplinanda inte nyttjat hela budgeten.
– Man kan generellt säga att nämnder och styrelse hållit sig inom ramarna väldigt bra, säger Mikael Smeds.
Men överskottet betyder inte att den sparsamma linjen nu är över. Utgifterna måste hållas på en låg och jämn nivå.
– Det blir fortsättningsvis mycket stramt.

God soliditet
Årsbidraget i förhållande till avskrivningarna ökade från 348 procent 2008 till 372 procent förra året.
Enligt Mikael Smeds bör soliditeten, som anger hur mycket av de totala tillgångarna som kan finansieras med eget kapital, utgöra cirka 70 procent och skuldbördan ligga under 500 euro per capita. Under 2009 låg soliditeten på 78,8 procent.
– Det gäller att ha en hög soldiditetsgrad. Säljer du eller jag våra hus får vi ut det vi själva betalade. Säljer du en skola får du en euro, ingen vill köpa en sådan byggnad.
Lånestocken i Lemland är 274 euro per invånare.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax