DELA

Stort arv till Eckerös äldreomsorg

Sjömannen Rafael Mattsson, född 1931 och död i april i år, har testamenterat sin egendom till Eckerö kommun. Arvet ska användas för äldreomsorgen.
Bouppteckningen efter Rafael Mattsson visar att kvarlåtenskapen handlar om ett bostadshus med tomt i Marby, en sommarstuga på samfälld mark vid Marbyfjärden och skogsfastigheter i samma by. Dessutom finns lösöre, fordon och utrustning.
I testamentet framgår att hela kvarlåtenskapen ska gå till hemkommunen. Villkoren är tydligt formulerade, berättar kommundirektör Jörgen Lundqvist.
– Kvarlåtenskapen ska främja äldreomsorgen i kommunen.
Boets tillgångar värderas till omkring 350.000 euro, inklusive det beräknade värdet på den fasta egendomen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre