DELA

Stort åländskt forskningsprojekt om äldre kvinnor

Vad innebär det att ha inre styrka och att vara sårbar när man är gammal?
I vår startar en stor undersökning på Åland där forskaren Regina Santamäki Fischer söker svar på frågan.
– Alla kvinnor som fyllt 65 år får snart ett brev på posten. Hoppas att många svarar!
Regina Santamäki Fischer är medicine doktor och överlärare på Högskolan på Åland. I dag befinner hon sig i Helsingfors för att ta emot ett stipendium på 100.000 kronor, cirka 10.000 euro, som hon fått från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse för sitt forskningsprojekt med titeln Inre styrka och sårbarhet bland äldre kvinnor i Norden – ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv.
Hon vill ta reda på vilka omständigheter i åldrandet som kan ge de gamla kvinnorna upplevelsen av hälsa och välbefinnande trots att de är skröpliga och sårbara. Undersökningen är en liten avlöpare till ett stort EU-projekt.

Lever längst
Undersökningsgruppen är åländska kvinnor över 65 år – i fjol långt över 2.000 personer. Förklaringen till att Åland väljs som forskningsområde är att åländska kvinnor har den förväntat längsta livslängden i hela Norden och att Åland är geografiskt avgränsat. För stipendiepengarna ska Erika Johansson, projektets doktorand, sammanställa resultatet av de frågeformulär som redan i vår ska skickas ut till alla kvinnor i undersökningsgruppen.
I bakgrunden finns ett forskningsprojekt vid Umeå universitets institution för omvårdnad där hon deltog och som handlar om äldre kvinnor, över 85 år.
– År 2000 började vi intervjua varannan kvinna över 85 år och alla kvinnor som fyllt 90 och 95 år.
Läs mer i papperstidningen!

ANNIKA ORRE