DELA

Största möjliga öppenhet vår ledstjärna

Ingen tjänsteman har belagts med munkavle, men det kan finnas tjänstemän som inte är bekväma med att uttala sig för massmedierna, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib).
– Jag vill understryka från mitt håll att det inte ska finnas sådana drag i vår förvaltning, säger Viveka Eriksson angående diskussionen om att landskapets tjänstemän inte får uttala sig om ärenden som behandlas.
– Största möjliga öppenhet är vår ledstjärna.
Lantrådet hänvisar till den nytillsatta kommunikationsenheten inom landskapet som förutom att den ska sköta informationen mellan landskapets avdelningar också ska bistå vid extern kommunikation och hjälpa tjänstemän i kontakten med medierna.
Vågar tjänstemännen uttala sig offentligt?
– Om enskilda tjänstemän är försiktiga är det deras sak.

Omodern lag
Ett problem i hela offentlighetsdebatten är enligt lantrådet en gammal lag om allmänna handlingars offentlighet som man arbetar på att modernisera. Moderniseringen innebär att fler handlingar blir offentliga även under behandling. Den gamla lagen är från 1977.
Det är också problematiskt om en tjänsteman uttalar sig om ett ärende som är under behandling.
– Det kan bli en komplicerad situation om allt behandlas i massmedierna före ärendet är klart. När ärendet är färdigt är det däremot viktigt att snabbt komma ut med bra information.
Men när ärendet är färdigbehandlat är det för sent för diskussioner.
– Det är en följd av den lagstiftning vi har, men som sagt ser vi över den nu.
Som exempel på problem med den ålderdomliga offentlighetslagstiftningen nämner lantrådet de handlingar rörande Stornäset och golfplanerna som inte gavs ut till medierna.
– Det är en typisk sak i allmänt intresse. Det finns vissa utlåtanden som jag tyckte att man borde ha lämnat ut tidigare.
Men allt ska inte lämnas ut säger lantrådet. Man behandlar väldigt mycket ärenden inom förvaltningen och allt är inte bra att debattera via massmedierna.

NINA SMEDS