DELA

Storsatsning på landsbygdsunga

Mopedverkstad, singstar-kvällar, lanparty, filmkvällar, break dance-kurs, systuga och trerättersmiddag – allt är tänkbart och mycket är därtill möjligt att förverkliga inom den ungdomspool som Ålands ungdomsförbund nu vill dra igång. Projektet riktar sig först till ungdomar på norra Åland.
– De är lite eftersatta om man jämför med ungdomarna i stan, säger förbundsordförande Patrik Häggblom.
Ett begagnat lastbilssläp eller container ska omvandlas till mobil ungdomsgård för ungdomarna på norra Åland. Projektet kallas Ungdomspool 2008 och riktar sig till ungdomar från högstadiet och uppåt.
– Vad den ska innehålla är inte helt fastslaget än, det beror till viss del om vi beviljas de PAF-medel vi sökt för projektet. Men efter samtal med ungdomar har vi siktat på att den till en början åtminstone ska innehålla symaskiner, datorer, storbilds-tv, konstnärsmaterial, teknisk utrustning för att kunna ordna lanpartyn och verktyg för mopedmekande, säger Patrik Häggblom vid Ålands ungdomsförbund.
– Vad ungdomsgården ska erbjuda är också en sak som ungdomarna gärna får vara med och påverka. Den är ju till för dem, och deras behov och önskemål är därför jätteviktiga för oss. Är det nån som vill att vi ordnar en kurs i break dance så är det fullt möjligt.
Innan projektet beviljats medel sköts allt med ideella krafter.
– Föräldrar och andra intresserade är jättevälkomna att delta, med stort som smått.


Moppeverkstad
Släpet kommer att flytta runt mellan ungdomsgårdarna ute i kommunerna med 1–2 månaders mellanrum och tanken är att själva containern ska fungera som mopedverkstad medan övrig verksamhet och utrustning flyttas in i ungdomsgårdarna under den tid släpet är på besök.
– Vissa ungdomsföreningar har mer eller mindre legat i dvala ett tag nu och med projektet hoppas vi återuppväcka aktiviteten i dem.
– Vi tror och hoppas också på att ungdomarna börjar röra sig mer mellan de olika ungdomsgårdarna oberoende av vilken kommun de befinner sig i, säger Patrik Häggblom.


Umgås och ha kul
Avsikten med den kringvandrande ungdomsgården är att ge ungdomarna möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning under helgerna.
– Vi vill erbjuda dem en plats att vara på, träffas och umgås och samtidigt kunna hitta på nåt kul tillsammans. Det finns inte så mycket att göra här ute för ungdomarna under helgerna, säger Åsa Mattsson från Sunds ungdomsförening och själv tonårsförälder.
Ungdomsgården är tänkt hålla öppet torsdag–söndag mellan klockan 18 och 22. Att ungdomsgården är drogfri är självklart.
– Det är inte tillåtet att komma onykter eller att röka på området. Ungdomsgården ska vara ett lockande alternativ till festande. Finns det inget alternativ blir helgerna lätt ett problem. Därför är det viktigt att det som erbjuds är tillräckligt attraktivt för att det ska kunna konkurrera med festande. Hit ska man komma för att man vill ha kul.


Hela Åland
Förslaget till projektet lades fram av Sunds ungdomsförening under ÅUF:s senaste höstmöte och är tänkt som ett samarbete mellan förbundet och de olika ungdomsföreningarna ute i kommunerna.
Så här i början riktar man sig främst till ungdomarna på norra Åland.
– Just nu är man lite efter med satsningarna på ungdomar på landet. Men slutmålet är så klart att det här ska finnas över hela Åland.
För att nå ungdomarna kommer man också att gå ut i högstadieskolorna och berätta om projektet.

LINA ANTMAN