DELA

Storsatsning på Kapellskärs hamn

Totalt 650 miljoner kronor, motsvarande cirka 73 miljoner euro, satsas av Kapellskärs hamn ab på att bygga ut och förbättra hamnen.
– Vi vill öka säkerheten och effektiviteten, säger hamnchef Rikard Sahl till Norrtelje Tidning
Hamnbolaget vill bygga en ny pir med två kajlägen och därtill modernisera två lastnings- och lossningsplatser. Detta kommer att utöka Kapellskärs kapacitet till fem kajlägen.
Hamnbolaget hoppas kunna påbörja muddring i viken, en förutsättning för den nya piren, i slutet av 2013. Själva bygget beräknas ta 2,5 år, vilket innebär att hamnen blir färdig tidigast 2016.
Storinvesteringen görs inte i första hand för att kunna ta emot fler fartyg, utan för att underlätta för dem som redan anlöper hamnen. Hamnen trafikeras i dag av sex fartyg från rederierna Viking Line, Tallink Silja, Seaways och Finnlink.
– I dag får rederierna inte alltid de avgångs- och ankomsttider de vill ha. Dessutom tvingas de lossa och sedan ankra ute i viken för att släppa fram andra fartyg, säger Rikard Sahl till Norrtelje Tidning.
Hamnchefen berättar för tidningen att han ser hoppfullt på hamnens framtid. Godstrafiken österut ökar och i fjol gjorde hamnen en vinst på 36,9 miljoner kronor, en förbättring med 7,4 miljoner jämfört med 2010.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos