DELA

Storsatsning i skärgården på blåmusslor

En storskalig blåmusselodling ska bli början på ett helt nytt, miljövänligt, vattenbruk i åländska vatten.
Redan i maj väntas det norska bolaget Smart Farm placera ut musselnät i Seglinge – men först måste näringsminister Jan-Erik Mattsson ge klartecken.
I veckan antog miljöminister Katrin Sjögren Smart Farms offert på leverans och montering av en storskalig musselanläggning samt skörd av de cirka 50 ton blåmusslor som ska växa till sig i odlingen. Av de anbud som kom in var Smart Farms offert förmånligast.
Landskapets vattenbiolog Mikael Wennström hoppas att de fem stora musselnät som det handlar om ska kunna placeras ut i vattenområdet redan i maj.
Något annat behöver inte göras till en början – mussellarverna finns i mängder i vattnet och behöver bara något att fästa sig vid. Musslorna behöver heller inte matas under tillväxttiden, de livnär sig på plankton och andra mikroorganismer i vattnet under de två år som behövs för att de ska växa sig någorlunda stora så här långt norrut.


Väntar på beslut
Att miljöbyrån är huvudman för projektet beror på att musslorna är mästare på att filtrera havsvattnet. Varje mussla är som ett minireningsverk. Finansieringen sker via fiskeribyrån och ryms inom ramen för de medel som landskapet får via den europeiska fiskerifonden. Totalsumman är 190.000 euro. Offentliga medel bekostar hela satsningen, hälften från EU och hälften från landskapet.
Fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander föredrog finansieringsfrågan för ett par veckor sedan för näringsminister Jan-Erik Mattsson som inte ännu har fattat något beslut.
– Först när beslutet är fattat kan vi gå vidare, säger hon.
Det pilotprojekt i liten skala som pågått i ett par års tid i Seglinge och som sköttes av Torbjörn Engman hade Ålands fiskodlarförening som huvudman. Föreningen är också nu involverad i satsningen, liksom Pro Agria/Ålands hushållningssällskap.

 

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax