DELA

Större sortiment efter ombyggnad

Efter en stadsplaneändring fick Mathis-hallen rätt att bygga om sin entré. Också invändigt förnyas butiken till stor del.
Affären Mathis-hallen i Mariehamn byggs om och fräschas upp. Invändigt byts det mesta ut utom diskarna för frukt och grönt och delikatessavdelningen.
Ingången förstoras och i en tillbyggnad öster om den gamla ingången skall kundvagnarna stå. En stadsplaneändring krävdes innan byggnadslov kunde beviljas för tillbyggnaden eftersom byggrätten redan tidigare överskridits på tomten.


Jobba i ytterkläder
Ombyggnaden ställer till en hel del oreda både för kunder och personal. Den dag som ingången flyttades var det kallt inne i butiken och kassapersonalen fick lov att jobba i ytterkläder.
Butikschefen Jaana Kunnas säger att sortimentet ökar efter ombyggnaden.
– Butiken blir helt enkelt bättre planerad och det ryms mer på de nya hyllor som vi ska få, säger hon.
Alla frys- och kyldiskar byts ut, de befintliga är omoderna och ”har gjort sitt”.
Tillbyggnaden har ätit upp cykelparkeringen, var skall cyklisterna parkera hädanefter?
– Det frågar många. Många vill också veta var de skall lämna sina hundar. Vi ska bereda plats för både cyklister och hundar framför ingången till Alvas som inte längre används.
Kunnas räknar med att ombyggnaden blir helt klar under den sista veckan i november. (hf)