DELA

Större plus i kommunernas kassor

Åsub:s sammanställning över kommunernas ekonomi 2009 visar ett sammantaget överskott på närmare 13 miljoner euro, vilket innebär en ökning om nästan tre miljoner jämfört med 2008.
De samlade verksamhetsintäkterna ökade med fem procent till 38 miljoner euro och skattefinansieringen, det vill säga skatteintäkter och landskapsandelar tillsammans, ökade med fyra procent till totalt 127 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna ökade med tre procent till totalt 141 miljoner.

Ökad upplåning
Under 2009 satsade kommunerna 26,7 miljoner euro på investeringar, vilket är en ökning med 10,1 miljoner. Årets sammanlagda årsbidrag räckte bra till hela nettoinvesteringen, men kommunerna valde ändå att öka upplåningen och lämna mer i kassan.
Räknat per invånare utgjorde lånestocken 2.153 euro per person men skuldsättningen varierar mellan de olika kommunerna. Sammantaget ökade lånestocken i Mariehamn och i skärgårdskommunerna medan den minskade i landsbygdskommunerna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman