DELA

Större övervakning när skolorna startar

Ålands polismyndighet ökar sin övervakning vid skolområden och i Mariehamns centrum de två närmaste veckorna. Särskilt kontrollerar man hastigheter och användning av bilbälten.
Anledningen är den kommande skolstarten som enligt uppgift innefattar cirka 285 nya förstaklassare.
– Barn har fysiska begränsningar, bland annat är synfältet smalare och de har därför svårare att uppfatta olika trafiksituationer. Barn beter sig också mer impulsivt, tappar lättare uppmärksamheten och har svårare att bedöma fordons hastigheter, påminner kommissarie Nina Rasmus.
Därför uppmanas motorfordonsförare att iaktta extra försiktighet i närheten av skolområden och vid övergångsställen. Det samma gäller för cyklister.
– Polisen vill påminna alla cyklister att endast barn under tolv år har rätt att cykla på trottoar och gångbana. Att cykla på ett övergångsställe är helt förbjudet, det gäller både barn och vuxna.
Alla som rör sig i trafiken har en viktig roll i barnens trafikfostran, säger Rasmus.
– Barn lär sig av sina föräldrar och andra vuxna. (mt)