DELA

Störningar i ny biogasanläggning

Enligt de ursprungliga planerna skulle ÅCA:s biogasanläggning vara i full drift och omvandla mejeriets restprodukter som vassle och processavloppsvatten till biogas.
Men efter starten i mars räknar man nu med att köra för full om tre-sex månader.
Hösten 2009 stod grundfundamentet klart för biogasanläggningen som ligger ett stenkast i från Ålands centralandelslags, ÅCA:s, mejeribyggnad och Ålandsbagarn i Jomala.
Sedan dess har anläggningen växt fram och bland annat den vita globen, gaslagret som mäter 13 meter i diameter, har blivit en bekant syn för alla som kör förbi på Godbyvägen.

Producerade gas
I anslutning till biogasanläggningen har Jomala kommun byggt en panncentral och tanken är att det förväntade överskottet av gas ska levereras via en gasvärmepanna till kommunens fjärrvärmenät.
Under vintern har panncentralen tagits i bruk och eldats med flis. Själva biogassidan startades i månadsskiftet februari-mars och har producerat gas.
– Men driftssättning och processuppstart till full drift har tagit längre tid än planerat, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman, som konstaterar att man befinner sig i något av ett mellanläge just nu.
– Lite provkörningar har vi gjort, men nu har den mikrobiologiska processen stannat av och den måste komma igång igen innan vi kommer vidare.

Avtal om gödsel
Den åländska anläggningen är inte den första i sitt slag. Man har haft kontakt med liknande anläggningar och enligt Johannes Snellman får man den experthjälp som behövs för att så småningom få igång verksamheten.
Råvara för biogasanläggningen blir de 10.000 ton vassle, 26.000 ton processavloppsvatten och 300 ton kärnmjölk som varje år uppstår vid mejeriet som restprodukter vid tillverkning av ost, smör, mjölk och grädde.
Förutom energi och värme kommer anläggningen, när den går för fullt, att producera cirka 1.500 ton biogödsel per år. Avtal om gödslet har redan tecknats med åländska jordbrukare.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax