DELA

Stormöte om Solrosens dagis

Mariehamns stad bör se till att barngrupperna på daghemmet Solrosen inte splittras och att de får behålla sin personal.
Det kräver föräldrarna till barnen i en skrivelse till stan med anledning av att Solrosen kommer att upphöra.
Barnen har redan farit illa av turbulensen i vinter, konstaterar föräldrarna som i går samlades till ett stormöte.
Vad kommer att hända med barnen och vad kommer att hända med personalen på Solrosen då daghemmet upphör?
Frågorna är öppna och föräldrarna, som oroar sig inför framtiden, tog initiativ till ett stormöte i går på eftermiddagen. Mötet resulterade i en skrivelse till Mariehamns stad där föräldrarna kräver att stan ordnar vården så att barngrupperna på Solrosen inte splittras och att de får behålla sin personal.
– Det är speciellt viktigt nu efter alla problem som varit, påpekade föräldrarna i går.
– Barnen har redan flyttat en gång och skall flytta igen till sommaren och syskonpar har splittrats. Så får bara inte barn behandlas.

Sista tryggheten
Flera föräldrar berättade att deras barn redan nu, efter alla omställning i vintras, visar symptom på otrygghet i tillvaron.
– Situationen får inte förvärras genom att ta bort den sista tryggheten, gruppen och personalen!
Solrosen är stans enda privata daghem, det har funnits i 40 år och har platser för 53 barn. Begreppet privat är något tänjbart eftersom det redan nu finns ett köpavtal med staden om platserna.
Ursprungligen startades det av anställda på ÅHS och att det fortfarande anlitas av många inom vård återspeglas bland annat i att det öppnar redan klockan halv sju på mornarna och stänger först klockan sju på kvällarna.

Osedvanligt nöjda
Om Solrosen stänger i sommar handlar det om 52 barn som blir utan dagis, i höst är antalet 40.
– Vi har ju varit så osedvanligt nöjda med Solrosen, sade föräldrarna i går.
– Allt har varit bra och föräldrar har till och med köat för att få sitt barn just hit. Att här finns personal som har stannat i 36 år talar väl också för sig!
Föräldrarna oroas också av att eventuellt bli tvungna att ha sina barn i dagis i södra stan.
– Backeberg är ju fullt. Alla har inte bil och kollektivtrafiken under sommaren och helgerna fungerar ju inte!

Barnen viktigast
På frågan om vad föräldrarna skulle se som den optimala lösningen för deras del kommer svaren utan tvekan.
– Barnen är absolut viktigast, splittra dem inte utan sammanför alla igen och låt dem få hålla sin personal. Och ge oss ett dagis i Dalbo, nära till ÅHS!
Föräldrarna påpekar i sin skrivelse att stadens egna daghem har flyttats som helhet då så har krävts.
– Vi föräldrar har alla sökt kommunal dagvård och tilldelats plats på Solrosen. Vi vill inte försättas i en sämre ställning än de som tilldelats plats på andra daghem i staden, skriver föräldrarna.

Hyrorna tär
Bakgrunden till att Solrosen har problem och måste stänga kan egentligen härledas till ett ord, nämligen till ordet fuktskador.
Solrosen ägs av en garantiförening. Föreningen äger en fastighet på sjukhusområdet på en tomt som arrenderas av ÅHS. I februari handlade många nyhetsrubriker om hur den fastigheten fuktskadades och om hur hälsomyndigheterna utdömde den som farlig och gav order om att barn och personal omedelbart skulle flytta.
Lika många rubriker handlade i februari om hur svårt dagiset hade att hitta någon ny fastighet att flytta till.
Då föreningen, med stor möda, lyckades hitta tre ersättande lokaler för verksamheten visade det sig att hyrorna för dem tär för mycket på ekonomin. Dessutom splittrades barnen.

Enhälligt beslut
Bristen på en egen fastighet och den försämrade ekonomin ledde till att direktionen för garantiföreningen för några veckor sedan beslöt att föreslå att föreningen upplöses och att daghemmet upphör. Beslutet var enhälligt och förslaget skall behandlas på årsmötet som hålls strax efter påsk, eller torsdagen den 14 april.
Direktionen har också skickat en skrivelse till staden, den har undertecknats av ordföranden Helena Wachowiak och av Solrosens föreståndare Astrid Hammarström-Boughdiri.
Direktionen har samma krav som föräldrarna på att barn och personal inte skall splittras men man vill bland annat också att beslutsfattarna ger personalen kommunal anställning och att man då ser den nuvarande personalen som gamla arbetstagare, det vill säga att de får behålla sina sociala förmåner som till exempel semestrar och pensionsålder.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax