DELA

Stormöte om nätmobbning i oktober

Nätmobbning är ett rykande aktuellt tema i stadens grundskolor i höst.
Enkäten som gjordes i maj visar att också åländska elever utsätts för den nya formen av kränkningar.
Den traditionella mobbningen – den som syns i skolan som hånfulla kommentarer, utfrysning och kanske också knuffar och slag – visar tecken på att minska.
Men nätmobbningen har kommit till som ett ganska nytt fenomen och i våras fick eleverna för första gången svara på en sådan fråga i Kiva-undersökningen.
På Hem och skolaföreningarnas årsmöten i höst får föräldrarna ta del av resultatet. Strandnäs skolas möte ägde rum förra veckan och Ytternäs skola höll sitt möte i går kväll. Hem och skola i Övernäs har inte ännu haft sitt möte.
– Massmedia får ta del av resultaten först när föräldrarna har fått informationen, meddelar stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson.
Så här ser procenttalen ut för nätmobbning i Kiva-undersökningen i korthet:
Av lågstadieeleverna i Strandnäs skola (årskurserna 1-6) uppgav 1-2 procent att de utsatts för nätmobbning två-tre gånger i månaden under förra läsåret. För högstadiet var siffran högre, 7-9 procent.
Av lågstadieeleverna i Ytternäs skola har 7 procent svarat att de blivit nätmobbade två-tre gånger i månaden
– Bildningsnämnden har bjudit in alla hem och skolaföreningar och alla föräldrar till ett stormöte i oktober för att diskutera både nätmobbning och andra frågor, berättar Kjell Nilsson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre