DELA

Stormöte om krisen i De gamlas hem

I dag på eftermiddagen håller styrelsen för De gamlas hem stormöte om krisen i De gamlas hem.
Personalen är inbjuden till mötet.
– Vi har styrelsemöte före stormötet. Avsikten är att vi ska gå igenom situationen, förklarar styrelsens ordförande Harry Jansson som bekräftar Nya Ålands nyhet tidigare i veckan om att arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson ska göra en utredning om arbetsmiljön i vårdhemmet.


Höljt i dunkel
Vilken orsaken till krisen är är fortsättningsvis höljt i dunkel. Styrelsens protokoll på De gamlas hems hemsida ger inte heller mycket vägledning.
Protokollet från den 29 november i fjol – när krisen uppenbarligen hade nått ytan – går inte att öppna för läsning.
Protokollet från mötet den 13 januari i år finns inte tillgängligt på nätet, och inte heller protokollen från möten som hölls den 19 och 26 januari.
Harry Janssons förklaring är att detta antagligen har att göra med turbulensen och att protokollen därför inte är justerade.
– Men det stämmer att vi har haft möten varje vecka på sistone.
Harry Jansson betonar att vårdchefen inte har sagts upp. Uppgiften att mötet den 19 januari gällde en utredning om huruvida det är möjligt att säga upp vårdchefen vill han inte kommentera.


Har inte hörts
Vårdchefen säger till Nya Åland att hon stängts ute från alla diskussioner efter mötet den 9 december.
– Jag har inte blivit informerad om vad som händer och har inte fått komma till tals i något sammanhang. Jag har inte ens fått veta att det ska göras en arbetarskyddsutredning på styrelseordförandens uppdrag – det fick jag reda på via tidningen. Därför vill jag nämna att jag ett par gånger redan tidigare varit i kontakt med Henning Karlsson i detta ärende för att initiera en utredning, men inget hände då.
Vårdchefen är inte inbjuden till dagens stormöte.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre