DELA

Stormöte och hemsida om samhällsservicereformen

Ett stormöte om samhällsservicereformen, som kan leda till kommunsammanslagningar, hålls i morgon. Samtidigt öppnar regeringen en infosajt om arbetet.
Arbetet är i en intensiv fas och ska utmynna i konkreta alternativ för hur samhällsservicen ska skötas i framtiden och hur kommunstrukturen kan se ut.
Det skriver lantrådet Camilla Gunell (S) och kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) i svaret på ett spörsmål från oppositionen om hur samhällsservicen ska skötas i framtiden.
Målet är att samhällsservicereformens verkningar ska synas i landskapets budget för 2014.
I morgon hålls ett stormöte där över hundra deltagare från kommuner, näringsliv och den tredje sektorn bjudits in. Landskapsregeringen kallar det en workshop där deltagarna gemensamt skapar en målbild för framtidens Åland.
Samma dag lanserar landskapsregeringen en webbsida för reformarbetet. Där ska allmänheten kunna följa reformarbetet, ge sina synpunkter och ställa konkreta frågor.
Läs mer i papperstidningen! (pd)