DELA

Stormfågeln testkördes

Båtprototypen Stormfågeln, som så småningom ska kunna transportera passagerare mellan Mariehamn och Kapellskär på en halvtimme, testkördes för en dryg vecka sedan under en visning för ett sextiotal aktieägare.
Visningen genomfördes utanför Fisksätra marina i Stockholm och enligt Stormfågelns vd Jan Ericsson genomförde prototypbåten en fartupptagning och en förbipassage i 39 knop, för att sedan gå in och förtöja.
– Här kunde visningsdeltagarna själva se den ringa vågbildningen och jämföra den med en referensbåt (Flying Flipper), som trots att den var fem ton lättare gjorde större svall. Vid förtöjningen förflyttades båtprototypen i sidled den sista biten mot kajen för att visa en del av Stormfågelns fina manöveregenskaper.
– Enligt det jag hörde så var alla imponerade av prototypbåtens egenskaper, säger han på företagets hemsida.

Analysera mätningarna
Under de närmaste två veckorna kommer man att fortsätta med analysen av mätdata, samtidigt som propellerbladen bearbetas i det första modifierings- och optimeringssteget. Sedan fortsätter provturerna med syfte att uppnå högre fart och fortsätta arbetet med att utvärdera prestanda och andra egenskaper.
– Vi ser med tillförsikt framåt och går en mycket spännande tid till mötes.
Det är osäkert hur länge till det dröjer innan man kan börja testköra mellan Mariehamn och Kapellskär. (la)